در خصوص 17 بند هشدار و توصیه به مسافران ایرانی به مقصد کشور گرجستان

1398/4/23متن کامل نامه میراث در فایل پیوست


دانلود پیوست