در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

1398/12/3با سلام و احترام به اطلاع مدیران محترم دفاتر میرساند بمنظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا لطفا دفاتر از پذیرش مسافرین ورودی از کشورهای شرق آسیا خودداری نمایند.