در خصوص لغو جلسه انتخابات بازرسان انجمن در روز چهارشنبه 98/12/14

1398/12/11متن کامل خبر در فایل پیوست


دانلود پیوست