درباره ما

دفتر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان کرمانشاه به آدرس : کرمانشاه ، خیابان دبیر اعظم، کوچه صنایع دستی(کوچه 227)، ساختمان صنایع دستی، طبقه اول واحد 4 انتقال یافت. 

 مراجعین محترم می توانند از طریق شماره تلفن 37228594-083 و 09188392215 با این دفتر تماس حاصل فرمایند .

kshtt22@gmail.com